Om Oss / Affärsmodell

Affärsmodell

Affärsmodell

Vår affärsmodell är kort och gott att sälja konsulttjänster som utförs av motiverade och drivna personer med ett stort engagemang.

Genom att attrahera unika människor och ge dem friheten att utvecklas dit dom själva vill, har vi en tjänsteprodukt som kontinuerligt blir vassare samtidigt som vårt förtroendekapital hos våra kunder ökar för varje utfört uppdrag.

Vår målsättning är att verka i alla branscher som har uppdrag intressanta nog att attrahera kompetens varhelst geografiskt de råkar befinna sig, vår verksamhet är gränslös och bygger konkret på det virtuella kontoret. Precis som vi ser gränslöst på hur varje medarbetare kan  utvecklas, ser vi framtidens tjänstemarknad som gränslös.  S.W.Coach är konsultbranschens hypervisor!

Vår värdegrund bygger på att ta till vara på våra medarbetares och kunders unika egenskaper som människor samt uppmuntra medarbetare och kunder till att hela tiden lära sig att behärska nya områden och landvinningar.

 

Top